STYRELSE

ORDFÖRANDE

Jan-Eric Wilén, Rävsnäs 3:56

 

SEKRETERARE
Torbjörn Segrell, Rävsnäs 2:116

 

KASSÖR
Ulf Tärnström, Rävsnäs 4:1

 

LEDAMÖTER

Anders Gunnedal, Rävsnäs 1:44

Mika Lepistö, Rävsnäs 3:70
Madelein ÖSterman 2:30
Leig Wahlgren 2:89

SUPPLEANTER

Håkan Söderlindh, Rävsnäs 2:41
Ove Schöld, Rävsnäs 2:85
Jan Lindgren Rävsnäs 1:10 mfl

 

 

 

Sunnvi nere vid gamla Ångbåtsbryggan (c) Ann Broman