TUNHOLMEN

TUNHOLMEN är den ö som ligger strax utanför Refsnäs. I forna tider hade byns innvånare sina djur på sommarbete här och man tog ved. I dag tjänar ön som rekreationsområde med fina badklippor. Byalaget hoppas kunna utveckla ön genom att återupprätta de gamla stigarna och att uppföra bl a grillplatser ut mot havssvalget.

Vi ansvarar även för de båt/bojplatser som finns i sundet mellan Tunholmen och Hamnholmen.

Tunholmen, sundet & Hamnholmen

Planerat

Vi har för avsikt att byga ny brygga på Tunholmen, se bifogade dokument

På väg ut till "Tunnan" via Sjöängen
På väg ut till "Tunnan" via Sjöängen

Kontakt vid frågor

Anders Gunnerdal