HAMNBACKEN

HAMNBACKEN är byns södra sjöviste där vi haft båtar förtöjda sedan urminnes tider. I dag arrenderar vi ut mark till bod och bryggägarna samt har en egen brygga med ett 10-tal båtplatser. Se även under Kartor.

 

 

Bryggorna vid Hamnbacken
Bryggorna vid Hamnbacken
Hamnbacken

Aktuellt

Under 2017 ämnar vi ersätta några bryggor på Hamnholmen för att skapa fler båtplatser  då vi erhållit strandskyddsdispens

Kontakt vid frågor

Anders Gunnedal