VÄGAR

Förr ansvarade byalaget för de flesta vägarna inom byn men nu är många av vägarna förättade av Lantmäteriet - så att de som bor efter vägarna har ansvaret för dem. Några stumpar finns dock kvar, som gamla byvägen. Byalaget betalar även en vägandel av Södra byvägen eftersom vi äger Hamnbacken. Se även under Kartor.

DIKEN

Byn ansvara för 2 diken, S:7 som rinner från åkrarna i byns norra del under Hamnvägen för att till sist rinna ut i sjön vid Solviksvägen. Det andra diket, S:8 rinner från Ploglandet i byns västra del, in bakom SLO-garaget, under landsvägen för att avsluta sitt lopp vid Sjöängen. Se även under Kartor.

Del av S:4

Aktuellt

Under 2013-14 planeras en upprustning och rensning av alla diken och grusning/ iordningställande av alla Byalagets vägar.

Del av S:3 (c) Jan Eric Wilén
Del av S:3 (c) Jan Eric Wilén

Kontakt vid frågor

Jan Eric Wilén