VÅRA ANSVARSOMRÅDEN

Byalaget förvaltar och ansvarar för vår gemensamma egendom i form av samfälligheter. I uppdraget ligger att få en ekonomisk avkastning för underhåll, vidare utveckling i vissa fall att beskosta för byn viktiga aktiviteter.

 

Fram till 1965 ingick även Refsnäs hamn i vårt ansvar men donerades då till Frötuna Kommun som senare blev en del av Norrtälje Kommun.

 

Delägarna i samfällighetsföreningen står som ekonomiskt ansvariga för föreningens åtaganden. Allt arbete sker ideellt och vi får inga bidrag för vår drift.

Vi hållit våra årsmöten vid 20-dag knut sedan 1856.

Husen nere vid Båtsholmen och på Hamnbacken ansvarar vi för, dock inte detta. Tärnströms (c) Ann Broman
Husen nere vid Båtsholmen och på Hamnbacken ansvarar vi för, dock inte detta. Tärnströms (c) Ann Broman