De kraftverk som planeras skulle hamna på 20-i-top listan över de högsta byggnaderna i Europa.
De kraftverk som planeras skulle hamna på 20-i-top listan över de högsta byggnaderna i Europa.

BYALAGETS UPPDRAG

Vid 2010 års 20-dagknutsrådet fick styrelsen i uppdrag att undersöka vilken påverkan en vindkrafts-anläggning kan få på Refsnäs.

Speciellt ställdes frågan kring hur en kraftverksanläggning skulle påverka byns utveckling och markvärden samt hur människan skulle bli påverkade.

Vår undersökning pekar mot att utvecklingen av hela Rådmnansö troligen skulle avstanna och markvärdena minska med 20-25%.

Skuggbildning och ljudmattor skulle störa alla fastigheter inom 3,5 km från kraftverken och vid klart väder skulle de kunna ses från t ex. Mariehamn.

De kraftverk som Wallenstam önskar bygga är mellan 185-205 meter höga - alltså betydligt högre än t ex. Kaknästornet - de blir faktiskt Sveriges högsta byggnader .

Om en byggnation skulle komma till stånd finns möjlighet för markägare att kräva skadestånd hos de markägare som tillåter kraftverken på sin mark samt Wallenstam.

 

Rådmansö Vindkraft

Klicka här för att se aktuell information från Rådmansö Vindkraft, med säte i Göteborg.

Norrtälje Kommun

Klicka här för att komma till Norrtälje Kommuns sida om Vindkraft.