ÄGARREGISTER

För att snabbt kunna nå ut med viktig information, ta kontakt vid eventuella frågor samt kalla till stämmor och möten, vill vi skapa ett ägarregister över alla Byalagets medlemmar; alltså alla fastighetsägare med mantalsandelar i byn. Du anmäler dig snabbt genom att fylla i nedan formulär och skicka in det till oss.

Alla uppgifter vi får in behandlas enligt lagen om PULoch kommer aldrig att användas för något annat bruk än internt och vid ovanstående händelser.
Är ni flera registrerade ägare på fastigheten räcker det med en kontaktperson.

Tack snälla för hjälpen!