Nedan finns de dokument som berör informationsmötet och extrastämman, det är lämpligt att ta del av dessa dokument på hemsidan.

Informationsmöte om eventuella åtgärder på Tunholmen hålls lördagen 7 mars kl 09:00 i Räfsnäs Bygdegård

Extra föreningsstämma hålls lördagen 14 mars kl 09:00 för att besluta om eventuella åtgärder på Tunholmen.

Nästa ordrinarie årsmöte hålls i Räfsnäs Bygdegård 2021-01-09

För prisutveckling av virkespriser

loading...